El Club Esportiu Vila-real és un club nascut amb la intenció d’oferir una activitat esportiva a la ciutat de Vila-real i els seus voltants, fent veure amb això la importància de l’esport en una vida saludable i com a part d’una educació globalitzada.

El nostre major objectiu és formar els nostres jugadors sobre la base de valors, actituds i normes que trobem intrínsecs al món de l’esport i més concretament en el futbol, com ara: el companyerisme, el respecte en tots els seus àmbits, l’esforç, la constància, comportament … Aquestes actituds, valors i normes han de ser la base de la convivència entre tots els membres que es troben vinculats al Esportiu, així com la nostra carta de presentació cap a altres clubs o entitats esportives.

Per l’Esportiu és fonamental la col · laboració i implicació dels familiars o persones més properes als nostres jugadors aconseguint amb això fer realitat el nostre objectiu.

A nivell esportiu la nostra finalitat és formativa, intentem oferir en tot moment un projecte on els jugadors aprenguen els aspectes tècnic-tàctics més importants depenent de l’etapa en què cada jugador es trobe, ja siga en la seva iniciació, formació o perfeccionament.

Nosotros_04